Start » Warunki korzystania

Warunki korzystania

WARUNKI KORZYSTANIA Z www.williamhillcasino.com (“Strony Internetowej”)

 1. WPROWADZENIE: NINIEJSZE WARUNKI OBEJMUJĄ

  1.1 Korzystając ze Strony, odwiedzając którąś jej część lub zakładając konto w jakiejkolwiek ze spółek należących do Operatora (określonych w postanowieniach 2 Warunków) na Stronie, godzą się Państwo na związanie:

  1.1.1 zamieszczonymi na tej Stronie Ogólnymi Warunkami; oraz

  1.1.2 polityka Ochrony Prywatności i Bezpieczeństwa
  oraz, godzą się Państwo na wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej na potrzeby zawarcia umowy oraz, w dozwolonym przez prawo zakresie, zrzekają się Państwo z mających tu zastosowanie praw i wymogów dotyczących złożenia odręcznego podpisu. Niniejsze Warunki nie naruszają Państwa uprawnień ustawowych.

  1.2 Ponadto grając w jakąkolwiek grę na tej Stronie, godzą się Państwo na związanie:

  1.2.1 Wszystkimi zamieszczonymi na tej Stronie "Zasadami Lokalnymi" (House Rules), "Regulaminem Gry", i/lub "Regulaminem Konkursu" bądź innymi opublikowanymi na Stronie zasadami i warunkami o podobnym charakterze;

  1.2.2 warunkami i/lub zasadami dotyczącymi promocji, bonusów i ofert specjalnych zawarte w sekcjach Strony: "Promocje","Regulaminem Gry", "Warunki bonusów" (bądź w sekcjach o podobnych tytułach);

  1.2.3 warunkami dotyczącymi podejmowania pieniędzy lub "realizowania", zawartymi w sekcjach Strony "Kasjer", "Wypłacanie" (lub sekcjami o podobnej nazwie) oraz

  1.2.4 wszystkimi dodatkowymi warunkami korzystania, jakich przyjecie jest wymagane od użytkownika. Zgody wyrażonej w ramach pobierania i/lub instalacji oprogramowania, które Ogma Państwo pobrać w celu korzystania ze Strony włącznie z Umową Licencyjną na Użytkowanie programu Playtech, które można znaleźć w Zalaczniku do niniejszych Warunków.

  1.3 Wszystkie warunki w paragrafach1.1 oraz 1.2powyższe, nazywane będą dalej w tekście “Warunkami Korzystania”.

  1.4 Przed wyrażeniem zgody na Warunki Korzystania prosimy uważnie się z nimi zapoznać. Po wyrażeniu zgody na Warunki Korzystania, prosimy wydrukować je i zachować wraz z emailami potwierdzającymi, dodatkowymi warunkami, danymi transakcji, regulaminami gier, zasadami uczciwej gry i metodami płatności odpowiednimi dla sposobu korzystania przez Państwa ze Strony. Prosimy brać pod uwagę, że Warunki mogą podlegać zmianom zgodnie z zasadami przedstawionymi3 poniżej.

  1.5 Jeżeli zdecydują Państwo, że nie chcą być związani Warunkami Korzystania prosimy nie zakładać konta i/lub nie kontynuować korzystania z Państwa konta. Państwa dalsze korzystanie ze Strony będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na Warunki Korzystania, o których będziemy informować Państwa od czasu do czasu.

  1.6 Warunki Korzystania, którym podlega Państwa umowa z właściwą spółką należącą do grupy Operatora zgodnie poniższym paragrafem2 i wejdą w życie dnia 1 Grudnia 2009r.

  OGÓLNE WARUNKI

 2. STRONY UMOWY

  2.1 Warunki Korzystania będą obowiązywać pomiędzy Państwem a następującą spółką w grupie Operatora:

  2.1.1 WHG (International) Limited, spółką zarejestrowaną na Gibraltarze pod numerem 99191 z siedzibą pod adresem 6/1 Waterport Place, Gibraltar, jeżeli używają Państwo Strony Internetowej i mają swoją siedzibę poza Wielką Brytanią lub adres korespondencyjny podany dla Państwa konta w danym okresie jest poza Wielka Brytania i/lub

  2.1.2 WHG (Trading) Limited, spółką zarejestrowana na Gibraltarze pod numerem 101439 z siedziba pod adresem 6/1 Waterport Place, Gibraltar, jeżeli używają Państwo Strony i mają swoją siedzibę w Wielkiej Brytanii lub adres korespondencyjny podany dla Państwa konta w danym okresie jest w Wielkiej Brytanii.

  2.2 WHG (International) Limited i/lub WHG Trading Limited są członkami tej samej grupy spółek, a używane dalej w tekście określenie "Operator” odnosić się będzie do właściwej z nich. Operator jest zdalnym dostawcą usług i gier hazardowych.

  2.3 Strona Internetowa oraz Warunki Korzystania są przetłumaczone na wiele języków i przeznaczone do użytku osób z odnośnych krajów jak również innych krajów, w których używane SA te języki.

  2.4 WHG (International) Limited oraz WHG Trading Limited mają licencję przyznaną przez Gibraltarski Urząd Nadzoru (Gibraltar Regulatory Authority) z Gibraltaru oraz podlegają jego kontroli, numery licencji to odpowiednio 034 i 041; obydwie spółki należą do Gibraltar Betting and Gaming Association (Gibraltarskie Stowarzyszenie ds. Gier i Zakładów Hazardowych).

  2.5 Ilekroć w Warunkach Korzystania wymienione jest: "nas", "nasz" oraz "my" odnoszą się one do spółki, z którą mają Państwo umowę zgodnie z zasadami wymienionymi powyżej; a w przypadku warunków dotyczących pieniędzy przechowywanych na Państwa koncie odnoszą się one do spółki należącej do grupy Operatora, która w charakterze powiernika przechowuje te środki i (tam gdzie ma to zastosowanie) będzie obejmować naszych agentów, partnerów i dostawców.

  2.6 Dla uniknięcia wątpliwości wszystkie części tej Strony podlegają niniejszym Warunkom Korzystania, są Państwo zobowiązani do zapewnienia, że korzystają Państwo z tej Strony zgodnie z Warunkami Korzystania.
 3. ZMIANY W WARUNKACH KORZYSTANIA

  3.1 Od czasu do czasu, z różnych przyczyn, potrzebne może być wprowadzenie zmian w Warunkach Korzystania, między innymi ze względów handlowych i/lub zgodności z prawem i regulacjami oraz przestrzegania instrukcji, wskazówek i zaleceń organów nadzoru oraz z powodów dotyczących obsługi klienta. Z najbardziej aktualną wersją Warunków Korzystania można się zapoznać klikając na link "Warunki" w stopce Strony, a ich dzien. wejścia w życie podany jest w odpowiednim paragrafie 1.6 Regulaminem Gry.

  3.2 Planując znaczące zmiany w niniejszych Warunkach, jeżeli będzie to możliwe zawiadomimy Państwa o takich zmianach, korzystając ze sposobów określonych w odpowiednim paragrafie 3.3. W przypadku mniejszych i mało istotnych zmian możemy zrezygnować z zawiadamiania Państwa, dlatego też zalecamy przeglądanie warunków dostępnych po kliknięciu na link "Warunki" na Stronie.

  3.3 Jeżeli wprowadzamy w Warunkach zmiany, o których chcemy powiadomić Państwa, uczynimy to przy użyciu:

  3.3.1 Poczty i/lub

  3.3.2 emaila wysłanego na adres, który dostarczyli nam Państwo wcześniej, (jeżeli zrobili to Państwo) i/lub

  3.3.3 zawiadomienie na Stronie Internetowej.

  3.4 Jeżeli jakieś zmiany będą dla Państwa nie do przyjęcia, mogą Państwo zaprzestać korzystania ze Strony; i/lub zamknąć swoje konto zgodnie z odpowiednim paragrafem12 Regulaminem Gry. Kontynuacja korzystania z jakiejkolwiek części Strony Internetowej po dacie określonej, jako data wejścia w życie będzie uznane za wiążące przyjęcie przez Państwa nowej wersji Warunków włącznie z (dla uniknięcia wątpliwości) wszystkimi zmianami, usuniętymi fragmentami, substytutami oraz innymi zmianami dotyczącymi tożsamości Stron, określonych w odpowiednim Paragrafie2.1 Regulaminem Gry, nawet, jeżeli nie zauważyli lub nie przeczytali Państwo zmian w Warunkach.

  3.5 Możemy zmienić Warunki zamieszczając zawiadomienie na Stronie, któremu towarzyszy zaproszenie do przyjęcia nowej wersji Warunków przez klikniecie na "tak" lub "przyjmuje", zaznaczając odpowiednie pole wyboru lub korzystając z podobnego sposobu wyrażenia zgody. Od chwili takiego potwierdzenia uznaje się, że wyrazili Państwo zgodę na nowe Warunki i są nimi związani.
 4. ZAKLADANIE KONTA

  4.1 Aby móc grac poprzez Stronę Internetową muszą Państwo założyć konto u Operatora (“Twoje Konto”).

  4.2 Z różnych prawnych lub biznesowych powodów nie pozwalamy na zakładanie kont ani korzystanie z nich przez klientów z niektórych jurysdykcji, włącznie ze Stanami Zjednoczonymi, Hong Kongiem, Izraelem i Bułgarią. Lista tych jurysdykcji może się zmieniać od czasu do czasu, z wcześniejszym zawiadomieniem lub bez niego. Godzą się Państwo nie zakładać konta oraz nie próbować korzystać z niego, jeżeli są Państwo na obszarze jednej z tych jurysdykcji.

  4.3 W celu założenia Konta, z którego będą Państwo korzystać na Stronie, powinni Państwo zastosować się do instrukcji zawartych na pod-stronach "Rejestracja", "Pierwsze Kroki" lub podobnych pod-stronach Strony.

  4.4 Państwa Konto będzie obsługiwane przez odpowiednią spółkę, z którą mają Państwo umowę zgodnie z zapisami w odpowiednim paragrafie2.1, ale w niektórych przypadkach Konto może być obsługiwane przez inną spółkę należącą do tej samej grupy, co Operator, działającej w imieniu i na rzecz jej samej i odpowiedniej spółki, z którą mają Państwo umowę.

  4.5 Przy otwieraniu Konta zostaną Państwo poproszeni o podanie nam swoich danych osobowych włącznie z imieniem i nazwiskiem, datą urodzenia oraz odpowiednimi danymi kontaktowymi obejmującymi adres zamieszkania, numer telefonu i adres email (“Panstwa Dane Kontaktowe”). Swoje Dane Kontaktowe mogą Państwo aktualizować kontaktując się od czasu do czasu z Obsługą Klienta.

  4.6 Jeżeli nie życzą sobie Państwo by ich dane kontaktowe były wykorzystywane przez nas lub przez naszych partnerów biznesowych w celu kontaktowania się z Państwem w celu przekazania informacji marketingowych dotyczących towarów, produktów i usług oferowanych przez nas lub przez naszych partnerów biznesowych, prosimy zaznaczyć to oznaczając odpowiednie pole zgodnie z instrukcjami otrzymanymi podczas otwierania Konta na Stronie.

  4.7 Niniejszym potwierdzają Państwo i godzą się, że korzystanie ze Strony wiąże się z ryzykiem, ze mogą Państwo zarówno wygrać jak i przegrać pieniądze.

  4.8 Państwa Konto musi być zarejestrowane na prawdziwe imię i nazwisko. Mogą Państwo otworzyć tylko jedno konto związane ze Strona. Wszystkie inne konta, jakie otworzą Państwo w związku ze Stroną będą "Powielonymi Kontami”. Każde Powielone Konto może być w każdej chwili zamknięte przez nas oraz:

  4.8.1 wszystkie transakcje przeprowadzone z Powielonego Konta będą unieważnione;

  4.8.2 wszystkie stawki i depozyty wykonane przy użyciu Powielonego Konta zostaną zwrócone Państwu; i

  4.8.3 uznane będzie, że zrzekają się Państwo wszystkich zwrotów, wygranych i bonusów, otrzymanych w czasie, gdy Powielone Konto było aktywne i mogą być odzyskane przez nas, a Państwo zwrócą nam na żądanie wszystkie środki pobrane z Powielonego Konta.
 5. WERYFIKACJA PAŃSTWA, TOŻSAMOŚCI; WYMOGI ZWIĄZANE Z PRANIEM BRUDNYCH PIENIĘDZY

  5.1 Zaręczają Państwo, że:

  5.1.1 Maja nie mniej lat niż wyższy z poniższych limitów:

  5.1.1.1 ukończone 18 lat; lub

  5.1.1.2 wiek, w którym w Państwa jurysdykcji (lub dotyczącym Państwa systemie prawnym) legalne jest uprawianie hazardu i gier hazardowych (“Odpowiedni Wiek”); i

  5.1.2 imię, nazwisko i adres podane przez Państwa przy otwieraniu Konta są prawdziwe; i

  5.1.3 Są Państwo prawowitymi właścicielami wszystkich środków zdeponowanych na Państwa Koncie. Wyrażając zgodę na Warunki upoważniają nas Państwo do podejmowania od czasu do czasu wszelkich kontroli potrzebnych do weryfikacji, jakie mogą być wymagane przez nas lub przez osobę trzecią (między innymi organy nadzoru) w celu potwierdzenia tych faktów ("Kontrole"). Godzą się Państwo, że od czasu do czasu możemy Państwa poprosić o podanie dodatkowych danych dotyczących informacji, jakie podali nam Państwo oraz wszystkich środków wpłaconych na Państwa Konto.

  5.2 W czasie przeprowadzania Kontroli, możemy, od czasu do czasu, ograniczyć możliwość wypłacania środków z Państwa Konta i/lub ograniczyć Państwa dostęp do całej Strony lub jej części. Prosimy brać pod uwagę, że od czasu do czasu, ze względu na regulacje, bezpieczeństwo lub inne przyczyny biznesowe, możemy powtarzać Kontrole. Jeżeli takie ograniczenia będą sprawiać Państwu problemy prosimy skontaktować się z Obsługą Klienta.

  5.3 W niektórych okolicznościach możemy skontaktować się z Państwem i poprosić o dostarczenie dalszych informacji, bezpośrednio w celu realizacji Kontroli. Jeżeli Państwo nie podadzą nam takich informacji lub nie będą mogli tego uczynić, możemy zawiesić Państwa Konto do czasu dostarczenia nam takich informacji i/lub zamknąć Państwa Konto na stałe.

  5.4 Korzystanie ze Strony przez osoby, które nie ukończyły Odpowiedniego Wieku może Stanowic przestępstwo. Jeżeli nie będziemy w stanie potwierdzić, że osiągnęli Państwo Odpowiedni Wiek, możemy zawiesić Państwa Konto do czasu możliwości potwierdzenia tego. Jeżeli następnie okaże się, że nie osiągnęli Państwo Odpowiedniego Wieku w czasie, gdy dokonywali Państwo jakichkolwiek transakcji hazardowych z nami wtedy:

  5.4.1 Państwa Konto zostanie zamknięte;

  5.4.2 wszystkie transakcje dokonane przed osiągnięciem pełnoletniości będą unieważnione, a wszystkie dotyczące ich środki wpłacone przez Państwa zostaną zwrócone;

  5.4.3 wszystkie stawki w zakładach dokonanych w czasie Państwa niepełnoletności zostaną Państwu zwrócone, a

  5.4.4 zrzekają się Państwo wszystkich wygranych pobranych przez Państwa w czasie niepełnoletności i na żądanie zwrócą nam Państwo wszystkie takie środki wypłacone z Państwa Konta.

 6. NAZWA UŻYTKOWNIKA, HASŁO, PIN ORAZ DANE KLIENTA

  6.1 Po założeniu Państwa Konta musza Państwo podjąć wszelkie rozsądne kroki w celu zapobieżenia ujawnieniu komukolwiek (celowo bądź przypadkowo) Państwa nazwy użytkownika, hasła i/lub numeru konta. Wszystkie transakcje dokonane po prawidłowym wprowadzeniu Państwa nazwy użytkownika oraz hasła i/lub numeru konta będą traktowane, jako ważne, niezależnie od tego czy były one przez Państwa autoryzowane. Nie będziemy odpowiedzialni za straty poniesione przez Państwa w razie ujawnienia innym osobom Państwa nazwy użytkownika, hasła lub numeru konta.

  6.2 W razie zgubienia lub zapomnienia przez Państwa danych konta prosimy niezwłocznie skontaktować się z Obsługą Klienta, dane kontaktowe Obsługi Klienta można znaleźć w sekcji: O Nas/Pomoc 24/7 naszej Strony
 7. WPŁATY NA PAŃSTWA KONTO I WYPŁATY Z NIEGO

  7.1 Jeżeli chcą Państwo uczestniczyć w grze na Stronie muszą Państwo zdeponować na swoim koncie pieniądze. Wpłaconych środków można następnie użyć do gry na Stronie. Dalsze informacje o tym jak wpłacać i wypłacać pieniądze oraz dokonywać ich transferów, można znaleźć w sekcji Strony poświęconej pomocy (właściwej dla Państwa Konta).

  7.2 Zgadzacie się Państwo nie zgłaszać żądań zwrotu, unieważnień ani w inny sposób anulować wpłat na Państwa Konto, a gdyby do tego doszło pokryć nasze straty wynikłe z takich nieopłaconych depozytów włącznie z poniesionymi przez nas kosztami pobrania Państwa depozytu.

  7.3 Państwa Konto nie jest kontem bankowym i co za tym idzie nie jest ubezpieczone, gwarantowane ani w inny sposób chronione przez system ochrony depozytów czy bankowy system ubezpieczeniowy ani inny podobny system o charakterze ubezpieczeniowym. Środki zdeponowane na Państwa Koncie nie przynoszą żadnych odsetek. Środki zdeponowane u nas są przechowywane na normalnym koncie bankowym i/lub rachunku depozytowym; w imieniu Operatora lub innej spółki należącej do grupy operatora, która przechowuje środki finansowe w charakterze powiernika dla Państwa i innych uprawnionych osób. Ze względu na powyższe, w razie naszej niewypłacalności są Państwo uprawnieni do ubiegania się o zwrot środków pieniężnych przechowywanych dla Państwa na takim koncie, ale, nie są Państwo chronieni przez ustawowy system ochrony depozytów.

  7.4 Przez cały czas przysługiwać nam Bedzie prawo do potrącenia ze środków na Państwa koncie wszystkich kwot, jakie są Państwo winni którejkolwiek spółce należącej do tej samej grupy spółek, co Operator, między innymi w sytuacjach rozliczania wszystkich zakładów na podstawie właściwych przepisów określonych w paragrafie4.8 (Powielone Konta), paragraf11 (Zmowa, Oszustwo, Matactwo i Działalność Przestępcza) lub paragrafie 18 Bledy i Przeoczenia).

  7.5 Jeżeli Państwa lokalne przepisy lub organy podatkowe czy inne wymagają zgłaszania wygranych i strat, za co jesteście Państwo osobiście odpowiedzialni.

  7.6 Mogą Państwo ustalić limit depozytów na Państwa Koncie dla jednego (1) dnia. Limit ten może zostać zwiększony dopiero po zawiadomieniu nas o chęci zwiększenia limitu depozytów z dwudziestoczterogodzinnym (24h) wyprzedzeniem. Nowy, wyższy limit zacznie obowiązywać dopiero po upływie dwudziestu czterech (24) godzin od Państwa prośby o jego zwiększenie. Szczegółowe informacje o tym jak ustalić dzienny limit depozytów otrzymają Państwo kontaktując się z Obsługą Klienta.

  7.7 Z zastrzeżeniem paragrafów12 (Zamkniecie Państwa Konta, itd.), w każdej chwili mogą Państwo zwrócić się o wypłatę środków z Państwa Konta, pod warunkiem, ze:

  7.7.1 wszystkie wpłaty na Państwa Konto zostały potwierdzone, jako dostępne i dla żadnej z nich nie dokonano później zadania zwrotu, nie zostały cofnięte lub w inny sposób anulowane;

  7.7.2 wszystkie Kontrole, o których mowa w powyższym paragrafie5 zostały przeprowadzone, a ich wynik był satysfakcjonujący. Z tego względu, będzie nam przysługiwało uprawnienie do zadania, gdy uznamy to za stosowne, przedstawienia nam potwierdzonej notarialnie kopii dowodu tożsamości lub równoważnej formy potwierdzenia tożsamości, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Państwa jurysdykcji a także potwierdzenie adresu, rachunki za media, wyciąg z konta oraz referencje bankowe, na co się Państwo godzą; oraz

  7.7.3 Przestrzegali Państwo wszystkich warunków dokonania wypłaty, dla danej Strony.

  7.8 W przypadku wszystkich zatwierdzonych przez nas Wypłat, pod warunkiem, ze podali nam Państwo odpowiednie informacje, co do tego, w jaki sposób środki mają być Państwu przekazane, przekażemy Państwu właściwe środki zgodnie z odpowiednim paragrafem7.8 (pomniejszone o opłaty potrącone z Państwa Wypłaty zgodnie z przepisami prawa mającymi zastosowanie do niej).

  7.9 Będziemy starać się zrealizować Państwa życzenia dotyczące żądanej metody płatności i waluty. Jednakże nie możemy tego zagwarantować. Dlatego też możemy przetworzyć wypłatę i dokonać jej przy użyciu innych metod niż zażądane przez Państwa, np. przez innych operatorów płatności, przekaz bankowy lub przelew. Podobnie, w niektórych przypadkach waluta Państwa wypłaty może być inna niż waluta, w której wpłacili Państwo depozyt lub, której Państwo żądali.

  7.10 Wypłaty z Państwa konta podlegają limitom określonym na Stronie, które można znaleźć w menu "Wyplata" lub "Informacje o Wypłatach" należącym do menu "Kasjer". Czas na wypłatę określony w odpowiednim miejscu Strony zaczyna płynąc dopiero po dokonaniu Kontroli określonych w odpowiednim paragrafie5.2 niniejszych Warunków, pod warunkiem ich pozytywnego wyniku. Wszystkie wypłaty podlegają postanowieniom odpowiednich paragrafów7.7 niniejszych Ogólnych Warunków.

  7.11 Będziemy przechowywać środki pieniężne na rachunku depozytowym i/lub rachunku zastrzeżonym i wymienionym w odpowiednim paragrafie7.3 występując, jako Państwa powiernik a nie w charakterze Państwa bankiera czy dłużnika. Dlatego, z zastrzeżeniem innych postanowień Warunków Korzystania, będziemy obchodzić się z Państwa pieniędzmi występując w charakterze powiernika, żadne z tych postanowień nie będą tworzyć ani dawać podstaw do zobowiązań ze strony Operatora (ani żadnej spółki należącej do grupy Operatora) do spłacenia Państwu tych pieniędzy w charakterze dłużnika.
 8. PRAWNY ASPEKT KORZYSTANIA ZE STRONY

  8.1 Dostęp do Strony jak również korzystanie z niej oraz z produktów oferowanych za jej pośrednictwem mogą być nielegalne dla wszystkich lub niektórych rezydentów czy osób przebywających w niektórych krajach. Naszym zamiarem nie jest wykorzystywanie Strony przez osoby z krajów, w których jest to nielegalne (miedzy innymi w USA) do dokonywania zakładów, uprawiania gier hazardowych lub w jakichkolwiek innych celach. Nie składamy zapewnię ani nie dajemy gwarancji, co do zgodności z prawem wchodzenia na Stronę i korzystania z niej, jak również wpłacania środków i odbierania wygranych z Państwa Konta. Strona nie stanowi oferty, zabiegania o korzystanie ani zaproszenia z naszej strony do dokonywania zakładów, uprawiania hazardu i korzystania z innych usług w jurysdykcjach, w których prawo tego zabrania.

  8.2 Państwa obowiązkiem jest ustalenie przepisów mających zastosowanie do Państwa bieżącego miejsca pobytu. Państwa obowiązkiem jest zapewnienie, ze w Państwa jurysdykcji legalne i zgodne z prawem Bedzie założenie Konta i/lub korzystanie ze Strony; oświadczają Państwo i gwarantują, że tego dopełnią.
 9. UPRAWIANIE HAZARDU NA STRONIE

  9.1 Aby uczestniczyć w składaniu zakładów i grach hazardowych przy użyciu Strony muszą się Państwo załogować i wpłacić na swoje Konto środki pieniężne.

  9.2 Stawki umieszczane na stronie nie są opodatkowane, dotyczy to również podatku VAT. Wszystkie dokonywane przez Stronę transakcje będą przeprowadzane w tej wersji językowej, w której dokonują Państwo transakcji.

  9.3 Są Państwo zobowiązani do tego by przed umieszczeniem zakładu upewnić się, ze wszystkie szczegóły transakcji zostały podane prawidłowo.

  9.4 Historia transakcji dostępna jest przez klikniecie na link "Moje Konta" na Stronie.

  9.5 W razie naruszenia przez Państwa Warunków Korzystania zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia w każdej chwili całości lub części transakcji zainicjowanej przez Państwa poprzez Stronę. Żadna transakcja nie może być uznana za zatwierdzona przez nas przed wyświetleniem na ekranie komunikatu informującego o jej zaakceptowaniu. Jeżeli nie otrzymają Państwo potwierdzenia, ze Państwa transakcja została zaakceptowana, możliwe, ze nie została ona przez nas skutecznie zatwierdzona.

  9.6 Po otrzymaniu naszego potwierdzenia nie mogą Państwo anulować transakcji chyba, ze wyrazimy na to zgodę.

  9.7 Przysługuje nam prawo do anulowania lub skorygowania transakcji zgodnie z postanowieniami paragrafu11 (Zmowa, Matactwo, Oszustwo i Przestępstwa) lub paragrafu 18 (Błędy lub Pomyłki).

 10. ZDALNE GRANIE LUB SKŁADANIE ZAKŁADÓW

  10.1 Przy składaniu zakładów lub uprawianiu gier hazardowych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej Powinni Państwo wiedzieć, ze:

  10.1.1 W odniesieniu do Państwa korzystania ze Strony w celu zamieszczania zakładów lub uprawiania gier hazardowych:

  10.1.1.1 Mogą Państwo używać polaczenia lub wyposażenia, które jest wolniejsze od tych, z których korzystają inni, co może wpłynąć na Państwa wyniki w krytycznych wydarzeniach oferowanych na naszej Stronie;

  10.1.1.2 Mogą Państwo doświadczyć niedociągnięć systemu, usterek, błędów lub zakłóceń w ciągłości świadczenia usług, które rozpatrywane Beda zgodnie z paragrafem17 (Awarie systemu IT);

  10.1.1.3 reguły wszystkich wydarzeń oraz gier oferowanych na Stronie są dostępne na stronie i powinni Państwo zapoznać się z nimi przed korzystaniem z produktów oferowanych poprzez Stronę; oraz

  10.1.1.4 w grach oferowanych na Stronie, w których korzystna jest obecność większej ilości graczy lub większej ilości środków możemy wykorzystywać elektronicznych graczy (nazywanych robotami, których nazwa użytkownika będzie "bot"), które są zaprogramowane tak by grać i przyłączać się do gry w celu zwiększenia ilości środków lub liczby graczy; oraz

  10.1.2 W przypadku korzystania przez Państwa ze Strony, jeżeli składają Państwo zakłady dotyczące "toczącego się na żywo" wydarzenia, nie mogą Państwo go obserwować ani w inny sposób otrzymywać najbardziej aktualnych informacji dotyczących tego wydarzenia.
 11. ZMOWA, MATACTWO, OSZUSTWO I PRZESTĘPSTWA

  11.1 Jeżeli grają Państwo poprzez Stronę w gry oparte na zasadzie peer-to-peer (tzn. rywalizując z osobami trzecimi np. grając w pokera) nie widzą Państwo, z kim Graja, a osoby te mogą:
  • być w zmowie z innymi osobami trzecimi; i/lub
  • wykorzystywać nieuczciwie czynniki zewnętrzne lub wpływy (potocznie nazywane matactwem); i/lub
  • dokonywać oszukańczych działań niekorzystnych dla Państwa, a korzystnych dla nich. Działania takie są zabronione i podejmiemy wszelkie możliwe kroki na rzecz zapobiegania im oraz wykrywania ich i graczy, którzy je stosują, (jeżeli dojdzie do takich zachowań); będziemy podejmować stosowne kroki wobec graczy stosujących takie praktyki. Nie będziemy odpowiedzialni za straty doznane przez Państwa ani innych graczy, w wyniku zmowy lub oszukańczych czy też z innego powodu bezprawnych zachowań, ani też w wyniku matactwa. Działania, jakie podejmiemy w związku z powyższymi zdarzeniami, zależeć będą od naszego wyłącznego uznania.

  11.2 Jeżeli podejrzewają Państwo jakąś osobę o zmowę, matactwo lub podejmowanie działań oszukańczych powinni Państwo najszybciej jak to możliwe powiadomić nas o tym wysyłając email lub dzwoniąc do Obsługi Klienta.

  11.3 Godzą się Państwo nie uczestniczyć w jakiejkolwiek formie zmowy, matactwa lub działań oszukańczych ani też w żadnej innej działalności przestępczej związanej z Państwa dostępem do Strony lub korzystaniem z niej. Każde naruszenie tego paragrafu Bedzie Stanowic istotne naruszenie niniejszych Warunków Korzystania.

  11.4 Jeżeli:

  11.4.1 Będziemy mieli uzasadnione podstawy by uważać, ze:

  11.4.1.1 Brali Państwo udział w zmowie, matactwie, nieuczciwych lub oszukańczych praktykach lub w innej działalności przestępczej; bądź

  11.4.1.2 Jeżeli w odniesieniu do jakiegokolwiek złożonego zakładu lub udziału w grze uzyskali Państwo nieuczciwą przewagę nad nami lub innym uczestnikiem gry, lub

  11.4.1.3 w grze, w której Państwo uczestniczyli doszło do zmowy lub praktyk oszukańczych czy matactwa; lub

  11.4.2 doszło do naszej wiedzy, ze składali Państwo zakłady i/lub grali online u innych dostawców usług hazardowych i w wyniku takiej gry są Państwo podejrzani o zmowę, matactwo lub oszustwo (także w odniesieniu do zwrotów wpłat), lub inna działalność przestępcza czy niewłaściwa; lub

  11.4.3 doszło do naszej wiedzy, ze ubiegali się Państwo o zwrot wpłaty lub zaprzeczają jakimś zakupom lub depozytom związanym z Państwa Kontem, lub

  11.4.4 Zbankrutowali Państwo lub są przedmiotem postępowania o podobnym charakterem w dowolnej części świata,będzie nam przysługiwało prawo do zawieszenia Państwa konta na czas nieokreślony i/lub wstrzymania całości lub części środków na Państwa Koncie; i/lub zamknięcia państwa Konta i wypowiedzenia Warunków Korzystania, i/lub odzyskania z Państwa Konta kwot wypłat, bonusów lub wygranych,11.4.1 których dotyczą

  11.4.4 zawarte powyżej paragrafy.

  11.5 Na potrzeby paragrafu11.4.1:

  11.5.1 podstawa naszego przekonania (oraz przekonania naszych partnerów i dostawców) mogą być wyniki stosowania praktyk wykrywania oszustw, matactw i zmowy, stosowane w danym czasie w branży hazardowej;

  11.5.2 “praktyki oszukańcze” obejmować będą wykorzystywanie w charakterze źródła środków, przez Państwa oraz inne osoby uczestniczące w tej samej grze, co Państwo, kradzionej, sklonowanej lub w inny sposób nieautoryzowanej karty kredytowej bądź debetowej;

  11.5.3 “działalność przestępcza”obejmuje pranie brudnych pieniędzy a

  11.5.4 “nieuczciwa korzyść” obejmować będzie wykorzystywanie niedociągnięcia, luki lub błędu naszego oprogramowania (włącznie z gra), wykorzystanie tzw. automatycznych graczy (niekiedy znanych jako boty) lub wykorzystanie przez Państwa ‘Błędu’ w rozumieniu paragrafu 18.1.

  11.6 Korzystając z przysługujących nam uprawnień, które zostały określone w odpowiednim paragrafie11.4 i zgodnie z podstawami w nim okreslonymi11.4.1, zobowiązujemy się do przeprowadzenia starannego zbadania podstaw naszych przekonań (co może nastąpić już po początkowym zawieszeniu Państwa Konta lub wstrzymaniu dostępnych na Państwa Koncie środków - w zależności od sytuacji) zgodnie z naszymi standardowymi praktykami i w stopniu, który uznamy za zadowalający; oraz, ze przeprowadzimy takie dochodzenie w możliwie krótkim czasie. Zobowiązujemy się do podjęcia rozsądnych wysiłków na rzecz zapewnienia, ze wykonując obowiązki nakładane na nas przez organy nadzoru i przepisy prawa, będziemy korzystać z naszych praw, określonych w tym paragrafie w sposób sprawiedliwy wobec Państwa i naszych innych klientów.

  11.7 Zastrzegamy sobie prawo do zawiadomienia odpowiednich organów, innych operatorów zakładów i gier hazardowych, dostawców usług internetowych oraz banki, wystawców kart kredytowych i operatorów płatności internetowych oraz inne instytucje finansowe o Państwa tożsamości oraz wszystkich podejrzanych, bezprawnych, oszukańczych lub niewłaściwych działaniach; Państwo z kolei godzą się w pełni z nami współpracować w ramach dochodzenia prowadzonego w sprawie takich działań.
 12. ZAMKNIĘCIE KONTA; WYPOWIEDZENIE WARUNKÓW KORZYSTANIA

  • ZAMKNIĘCIE I WYPOWIEDZENIE DOKONANE PRZEZ PAŃSTWA

  12.1 Są Państwo uprawnieni do zamknięcia swojego Konta i wypowiedzenia Warunków Korzystania z zachowaniem co najmniej 4 dni wypowiedzenia i pod warunkiem, ze Państwa Konto nie ma ujemnego salda; mogą to Państwo zrobić kontaktując się z nami i wyraźnie oświadczając:

  12.1.1 chęć zamknięcia Państwa Konta oraz;

  12.1.2 podając powody, dla których chcą Państwo zamknąć swoje Konto, w szczególności czy robią to Państwo ze względu na obawy dotyczące intensywności z jaka Państwo z niego korzystają.Odpowiemy na Państwa życzenie w możliwie rozsądnym czasie, potwierdzając zamknięcie Państwa Konta oraz datę, od której będzie ono skuteczne, z zastrzeżeniem, ze będą Państwo odpowiedzialni za aktywność na swoim Koncie do czasu zamknięcia go przez nas.

  12.2 Warunki Korzystania przestaną obowiązywać od dnia gdy zamkniecie Państwa Konta stanie się skuteczne. Po wyrażeniu przez Państwa woli zamknięcia Konta zwrócimy Państwu nadwyżkę zgromadzonych na nim środków; przy użyciu sposobu płatności podanego przez Państwa przy zakładaniu Konta lub przy użyciu innych sposobów płatności, które podali nam Państwo w okresie późniejszym, z wyjątkiem sytuacji gdy wstrzymujemy takie środki zgodnie z paragrafem 11 (Zmowa, Matactwo, Oszustwo i Działalność Przestępcza) lub paragrafem20 (Naruszenie Warunków Korzystania) niniejszych Ogólnych Warunków.

  12.3 W razie zamknięcia Konta przez Państwa, w niektórych okolicznościach będziemy mogli otworzyć je ponownie z tymi samymi danymi co poprzednio, jeżeli zwrócą się Państwo do nas o to. W takiej sytuacji, o ile Konto będzie miało te same dane co poprzednio, to będzie ono podlegało Warunkom Korzystania obowiązującym w czasie ponownego otworzenia Konta, a wszystkie wcześniejsze uprawnienia (między innymi do bonusów i wygranych grupowych - ang. contingent winnings) nie będą obowiązywać.

  • ZAMKNIĘCIE I WYPOWIEDZENIE DOKONANE PRZEZ NAS

  12.4 W razie nieprzerwanego braku aktywności na Państwa Koncie trwającego sześć (6) miesięcy lub więcej będziemy mogli zamknąć lub zawiesić Państwa Konto bez wcześniejszego wypowiedzenia. W takiej sytuacji Warunki Korzystania automatycznie przestaną obowiązywać z chwilą takiego zamknięcia konta.

  12.5 Przysługuje nam prawo do zamknięcia Państwa Konta i Wypowiedzenia Warunków Korzystania za pisemnym wypowiedzeniem (lub jego próba) wysłanego do Państwa przy użyciu danych zamieszczonych w Państwa danych kontaktowych. W razie dokonania przez nas takiego wypowiedzenia, z przyczyn innych niż wynikające z paragrafu11 (Zmowa, Mataczenie, Oszustwo i Działalność Przestępcza) lub paragrafu 20 (Naruszenie Warunków Korzystania) niniejszych Ogólnych Warunków, w najkrótszym rozsądnym czasie od otrzymania Państwa zadania, zwrócimy Państwu środki pozostałe na Państwa Koncie przy użyciu sposobu podanego przez Państwa w trakcie rejestracji Konta lub innych zatwierdzonych przez nas sposobów, które zgłosili nam Państwo w późniejszym okresie.

  12.6 W razie zamknięcia Państwa Konta na podstawie paragrafów11 (Matactwo, Oszustwo i Działalność Przestępcza) lub paragrafu20 (Naruszenie Warunków Korzystania) niniejszych Ogólnych Warunków, środki pozostałe na Państwa Koncie nie będą podlegały zwrotowi, obowiązywać będzie domniemanie, ze zrzekli się ich Państwo. Zamkniecie Państwa Konta i Wypowiedzenie niniejszych Warunków Korzystania, z powodów innych niż określone w paragrafach11 lub20 niniejszych Ogólnych Warunkach, nie będzie miało wpływu na złożone już zakłady, pod warunkiem, ze takie zakłady są ważne i nie naruszyli Państwo w żaden sposób Warunków Korzystania.

  12.7 Następujące paragrafy pozostają w mocy po wygaśnięciu niniejszych Warunków Korzystania, niezależnie od przyczyn wygaśnięcia: 11, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31 oraz 32 wszystkie inne paragrafy wymagane na potrzebę interpretacji wraz z odpowiednimi częściami Zasad składania Zakładów i Polityki Prywatności.

  12.8 Po zawieszeniu Państwa Konta, jak również po jego zamknięciu nie będziemy przekazywać na nie żadnych bonusów ani nie będą Państwo uprawnieni do otrzymywania wygranych grupowych (niezależnie od tego czy zamknięcie nastąpiło na Podstawie Warunków Korzystania czy też na Państwa wniosek).
 13. DOSTĘP DO STRONY I KORZYSTANIE Z NIEJ

  13.1 Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za dostarczenie i utrzymanie własnego wyposażenia komputerowego, sieci telekomunikacyjnej oraz połączenia z Internetem potrzebnych do korzystania ze Strony. Nie będziemy w żaden sposób odpowiedzialni za straty poniesione przez Państwa w wyniku działań lub zaniecha dostawców usług telekomunikacyjnych lub internetowych, z których usług korzystają Państwo w celu uzyskania dostępu do Strony.

  13.2 W żadnych okolicznościach nie wolno Państwu korzystać ze Strony w sposób oszczerczy, obraźliwy, obsceniczny bądź mający charakter: rasistowski, seksistowski lub z innych względów dyskryminujący ani też w sposób, który mógłby być dla kogoś obraźliwy. W swoich działaniach na stronie nie wolno Państwu używać obraźliwego lub agresywnego języka lub obrazów; przeklinać, grozić, szykanować ani napastować kogokolwiek z innymi użytkownikami Strony włącznie; ani też zachowywać się w taki sposób w stosunku do personelu Operatora, zapewniającego Obsługę Klienta bądź inne formy wsparcia, jakie Państwu oferujemy.

  13.3 Nie wolno Państwu uszkadzać Strony, zalewać jej danymi w celu zakłócenia jej działania ani też wykorzystywać innych sposobów, które mogą mięć wpływ na działanie Strony w jakikolwiek sposób - miedzy innymi uwalniając lub powielając wirusy, robaki, bomby logiczne, itp. ściśle zakazane jest składanie wielokrotnych zgłoszeń lub wysyłanie spamu. Nie wolno Państwu ingerować bądź wpływać na informacje zamieszczone na Stronie ani ich usuwać; niezależnie od ich formatu.

  13.4 Powinni Państwo używać strony wyłącznie w celu osobistej rozrywki, nie wolno Państwu udostępniać dostępu do Strony ani też powielać całej Strony bądź jej części bez naszej wyraźnej zgody; powyższe dotyczy też tworzenia linków do Strony.

  13.5 Z różnych przyczyn o charakterze prawnym i biznesowym zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia dostępu do Strony klientom pochodzącym z niektórych jurysdykcji.

  13.6 W pełni zabezpieczą Państwo nas, nasze kierownictwo, dyrektorów, pracowników, agentów, wykonawców i dostawców (włącznie z Dostawcami Oprogramowania) przed stratami, kosztami, wydatkami, roszczeniami, zadaniami, należnościami i odszkodowaniami (włącznie z kosztami prawnymi), niezależnie od ich przyczyny, powstałymi w związku z:

  13.6.1 dostępem do Strony i korzystaniem z niej przez Państwa lub kogoś innego korzystającego z Państwa loginu oraz hasła; i/lub

  13.6.2 złamania przez Państwa postanowię niniejszych Warunków Korzystania.
 14. WARUNKI SKŁADANIA ZAKŁADÓW I GIER HAZARDOWYCH

  W branży zakładów i gier hazardowych używa się różnych określeń. Tam gdzie jest to potrzebne, na Stronie, w ramach pod-stron Pomocy dostępny jest glosariusz wyjaśniający znaczenie najpopularniejszych wyrażeń używanych w składaniu zakładów i grach hazardowych. W razie wątpliwości co do znaczenia jakiegoś wyrażenia powinni Państwo poszukać go w glosariuszu w sekcji pomocy, dotyczącej wydarzenia w związku z którym składają Państwo zakład lub gry, w którą Państwo grają. Jeżeli nadal maja Państwo wątpliwości, należy skontaktować się z Obsługą Klienta - należy powstrzymać się od składania zakładów względnie gry do czasu, gdy będą Państwo usatysfakcjonowani, ze rozumieją znaczenie w/w wyrażenia. Nie przyjmujemy odpowiedzialności za sytuacje, gdy poprzez Stronę, złożą Państwo zakład lub podejmą grę nie rozumiejąc jakichś wyrażeń związanych z zakładem lub grą.
 15. ZMIANY NA STRONIE

  W celu zapewniania świadczenia usług przez Stronę, w zależności od naszego uznania, w każdym czasie, możemy zmieniać lub udoskonalać wszystkie produkty oferowane poprzez Stronę; możemy też zmieniać ceny produktów oferowanych przez Stronę z zastrzeżeniem, ze takie zmiany nie będą dotyczyć toczących się już gier i zakładów. Od czasu do czasu możemy ograniczyć Państwa dostęp do niektórych części Strony, ze względu na jej konserwacje i/lub zmiany lub poprawki wprowadzane w produktach oferowanych przez nią.
 16. OPROGRAMOWANIE

  16.1 Konieczne może być dostarczenie Państwu oprogramowania ("Oprogramowanie") zapewnianego przez osoby trzecie, w celu umożliwienia Państwu korzystania z produktów oferowanych poprzez Stronę, w szczególności naszych programów do pobrania Casino oraz Poker.

  16.2 W takiej sytuacji, dla korzystania z takiego Oprogramowania, konieczne może być wyrażenie przez Państwa zgody na wydane przez osobę trzecią warunki korzystania z takiego Oprogramowania ("Umowa o Korzystanie z Oprogramowania Dostarczonego Przez Osobę Trzecią"). W razie rozbieżności pomiędzy Warunkami Korzystania a warunkami Umowy o Korzystanie z Oprogramowania Dostarczonego Przez Osobę Trzecią pierwszeństwo maja Warunki Korzystania. Wymagane od Państwa może być zawarcie następujących Umów o Korzystanie z Oprogramowania Dostarczonego Przez Osobę Trzecią:

  16.2.1 Playtech Software Limited – dla pobrania produktów Casino i Poker.ac

  16.3 Nie wolno Państwu ingerować w oprogramowanie zapewniane Państwu przez nas i/lub osoby trzecie ani też modyfikować go czy odtwarzać jego kodu źródłowego, z wyjątkiem sytuacji dozwolonych przez prawo.
 17. AWARIE SYSTEMU IT

  17.1 W razie niespodziewanego niedociągnięcia, usterki lub błędu systemu związanego ze sprzętem lub oprogramowaniem, jakich używamy w celu dostarczania Państwu Strony, podejmiemy niezwłoczne kroki w celu usunięcia problemu. Jeżeli takie niedociągnięcia, usterki lub błąd zakłócą grę, w okolicznościach, w których nie będzie możliwe wznowienie gry dokładnie w tym samym punkcie, bez pogorszenia sytuacji Państwa lub innych graczy, podejmiemy wszelkie rozsądne kroki by potraktować Państwa w sprawiedliwy sposób.

  17.2 Nie przyjmujemy odpowiedzialności za awarie systemu IT, spowodowane sprzętem używanym przez Państwa lub innych graczy do uzyskania dostępu do Strony ani spowodowanymi przez dostawców usług internetowych Państwa lub innych graczy.
 18. BŁĘDY I POMINIĘCIA

  18.1 Jeżeli przez pomyłkę przyjmiemy zakład lub dokonamy wypłaty może zaistnieć szereg okoliczności. Oto niewyczerpująca lista takich okoliczności:

  18.1.1 jeżeli mylnie przedstawimy Państwu warunki zakładu w wyniku oczywistego błędu lub pominięcia we wprowadzaniu informacji lub w wyniku awarii komputera;

  18.1.2 jeżeli nadal przyjmowaliśmy zakłady w sytuacji gdy przyjmowanie ich powinno być już zawieszone, włącznie z sytuacjami gdy wydarzenie jeszcze trwa lub już się skończyło (określane niekiedy jako spóźnione zakłady);

  18.1.3 jeżeli został popełniony przez nas błąd co do ilości wygranych/zwrotów wypłacanych Państwu, włącznie z błędami wynikłymi w wyniku błędnego wprowadzenia danych (ręcznego bądź dokonanego przez komputer) - zazwyczaj określany jako "błąd w rozliczeniu",wszystkie takie okoliczności będą dalej określane jako “Błąd”.

  18.2 Zastrzegamy sobie prawo do skorygowania wszystkich błędów dotyczących zakładów i ponownego rozliczenia powyższych zgodnie z prawidłowymi zasadami, które były lub powinny być dostępne u Operatora (oprócz błędu w publikacji) dla chwili gdy składano zakład, obowiązywać będzie domniemanie, ze zakład został złożony zgodnie z warunkami obowiązującymi standardowo dla takiego zakładu.

  18.3 Wszystkie środki wpłacone na Państwa Konto lub wypłacone Państwu w wyniku błędu, będą uznane za przechowywane przez Państwa w powiernictwie i na nasze zadanie powinny być nam niezwłocznie wypłacone. Jeżeli zachodzą takie okoliczności, a maja Państwo na swoim Koncie środki możemy odzyskać je z Państwa Konta zgodnie z odpowiednim paragrafem7.4. Uzgadniamy, ze będziemy czynić wszelkie wysiłki na rzecz wykrywania Błędów i jeśli to wykonalne, informowania Państwa o nich.

  18.4 Ani my (włącznie z naszymi pracownikami i agentami) ani nasi partnerzy czy dostawcy, nie będą odpowiedzialni za straty poniesione w wyniku przegranych lub wygranych wynikłych w drodze naszego lub Państwa błędu. Zrzekają się Państwo wszelkich strat/wygranych wynikających z takiego Błędu.

  18.5 Jeżeli wykorzystali Państwo środki wypłacone na Państwa Konto lub przyznane Państwu w wyniku Błędu do stawiania kolejnych zakładów lub do dalszej gry możemy anulować takie zakłady i/lub wstrzymać wypłacenie wygranych, jakie mogli Państwo wygrać przy użyciu takich środków, a jeżeli wypłaciliśmy już wygrane z takich zakładów lub gier, kwoty te będą uznane za przechowywane przez Państwa w powiernictwie dla nas, środki te powinny być nam niezwłocznie zwrócone po zgłoszeniu przez nas zadania ich zapłaty.
 19. WYŁĄCZENIE NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

  19.1 Państwa dostęp do produktów oferowanych na Stronie i korzystanie z nich jest wynikiem Państwa indywidualnej decyzji podejmowanej na Państwa wyłączne ryzyko. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za podejmowane przez Państwa próby korzystania ze Strony w sposób, przy pomocy środków lub metod przez nas niezamierzonych.

  19.2 Zapewniamy na Stronie wymagane umiejętności i dbałość - zasadniczo zgodne z postanowieniami Warunków Korzystania. Nie udzielamy, żadnych dalszych obietnic ani gwarancji w stosunku do Strony ani produktów oferowanych przez nią i niniejszym wyłączamy (w najszerszym dozwolonym przez prawo zakresie) wszystkie domniemane gwarancje dotyczące w/w Strony.

  19.3 Z wyjątkiem sytuacji uregulowanych przez Regulamin Zakładów, nasza maksymalna odpowiedzialność wobec Państwa oraz innych osób trzecich, powstała na podstawie Warunków Korzystania, niezależnie od tego czy wynika ona z naruszenia warunków umowy, deliktu (włącznie z niedbałością) czy z innych źródeł; będzie ograniczona do wyższej z kwot określanych na podstawie okresu (6) miesięcy: (a) kwoty wpłaconej przez Państwa na konto, w związku z oferowanym przez nas produktem, w związku z którym powstało zobowiązanie o którym tu mowa i (b) dziesięciu tysięcy funtów szterlingów (£10 000).

  19.4 Nie będziemy odpowiedzialni wobec Państwa (obejmuje to nasze spółki matki i córki, afiliantów, kierownictwo, dyrektorów, agentów i pracowników) na podstawie umowy, deliktu (włącznie z niedbałością) ani innej za straty biznesowe obejmujące między innymi utratę: danych, zysku, dochodu, działalności, okazji, renomy, reputacji ani za zakłócenia w działalności bądź inne straty, których nie jesteśmy w stanie obecnie przewidzieć, a które wynikają z Warunków Korzystania lub Państwa korzystania ze Strony.

  19.5 Żadne postanowienia niniejszych Warunków Korzystania nie powinny być interpretowane jako wyłączające naszą odpowiedzialność za oszustwo, śmierć czy obrażenia ciała spowodowane naszą niedbałością.
 20. NARUSZENIE WARUNKÓW KORZYSTANIA

  20.1 Będą Państwo zobowiązani do zwrócenia nam pełnej kwoty wszystkich roszczę, zobowiązań, wydatków (włącznie z kosztami prawnymi) jak również z innych zarzutów, jakie mogą powstać w wyniku naruszenia przez Państwa lub inne osoby korzystające z Państwa Konta (za Państwa zgoda lub bez niej) na podstawie przepisów obowiązujących we wszystkich jurysdykcjach, jakie maja zastosowanie do Państwa korzystania ze Strony.

  20.2 W razie istotnego naruszenia przez Państwa Warunków Korzystania, będziemy uprawnieni ale niezobowiązani do:

  20.2.1 Wystawienia Państwu zawiadomienia (przy użyciu Państwa Danych Kontaktowych), ze dopuścili się Państwo naruszenia, z zadaniem zaniechania danego działania bądź zaniechania i/lub zadaniem naprawienia skutków Państwa działań lub winy oraz ostrzegającym o działaniach planowanych przez nas w razie niezastosowania się do wezwania, i/lub

  20.2.2 zawiesić Państwa Konto, skutkiem czego nie będą Państwo mogli dokonywać zakładów ani brać udziału w grach na naszej Stronie, na ustalony przez nas okres; i/lub

  20.2.3 zamknąć Państwa Konto i wypowiedzieć niniejsze Warunki Korzystania bez wcześniejszego zawiadomienia.

  20.3 Mamy prawo do dezaktywowania każdego kodu dostępu oraz hasła wybranych przez Państwa lub przydzielonych przez nas jeżeli zgodnie z nasza opinia nie zastosowali się Państwo do postanowień niniejszych Warunków Korzystania.

  20.4 Dodatkowo, oprócz innych dostępnych środków prawnych, w razie istotnego naruszenia Warunków Korzystania wygrane przez Państwa środki ulęgną przepadkowi. W takich okolicznościach Operatorowi Bedzie przysługiwać prawo do zajęcia dodatniego salda na Państwa koncie.
 21. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

  21.1 Cały wzór strony, tekst, elementy graficzne, muzyka, dźwięk, zdjęcia, wideo, polaczenia powyższych, kompilacje oprogramowania, używany kod źródłowy, oprogramowanie i inne materiały zawarte na Stronie są przedmiotem praw autorskich i innych praw wynikających z własności. W sytuacji, gdy dostępne na Stronie materiały mogą być pobierane lub drukowane, mogą być one pobrane wyłącznie na jeden komputer, a drukować można materiały wyłącznie na swój osobisty, niekomercyjny użytek.

  21.2 W żadnych okolicznościach korzystanie ze Strony nie będzie pociągać udziału użytkownika w prawach własności intelektualnej (np.: prawach autorskich, know-how czy znakach handlowych) należących do nas bądź do osoby trzeciej.

  21.3 Nie udziela się żadnych praw do reprodukcji widocznych na Stronie znaków handlowych z wyjątkiem sytuacji wyraźne dozwolonych przez niniejsze Warunki Korzystania.

  21.4 Nie wolno Państwu kopiować, publikować, wynajmować, licencjonować, sprzedawać, dystrybuować, zmieniać, poszerzać o inne elementy, usuwać ani manipulować Stroną bądź jej elementami ani pozwalać na takie działania innym osobom; w sposób, który bezpośrednio lub pośrednio zakłóca lub przeszkadza (bądź usiłuje zakłócać lub przeszkadzać) w korzystaniu ze Strony, za wyjątkiem normalnego korzystania ze Strony, zgodnego z niniejszymi Warunkami Korzystania.

  21.5 Prawa własności intelektualnej do nazwy Strony, logo, wzorów, znaków handlowych i innych elementów związanych z marka Operatora oraz cala zawartość zapewniona przez Operatora, a umieszczona na Stronie Nałęża do Operatora. Godzą się Państwo nie publikować ani nie używać takich logo, wzorów, znaków handlowych i innych elementów związanych z marka bez naszej wcześniejszej pisemnej zgody.
 22. WIRUSY, NARUSZANIE ZABEZPIECZEŃ (HACKING) I INNE CZYNY ZABRONIONE

  22.1 Nie wolno Państwu korzystać ze Strony świadomie lub przez niedbałość wprowadzając na nią wirusy, Trojany, robaki, bomby logiczne i inne materiały służące złym zamiarom lub są szkodliwe technologicznie. Nie wolno Państwu podejmować prób uzyskania nieupoważnionego dostępu do Strony, serwerów, na których Strona jest przechowywana ani innych serwerów, komputerów i baz danych powiązanych ze Stroną. Nie wolno Państwu atakować strony przy użyciu ataków typu odmowa usługi lub rozproszona odmowa usługi (denial-of-service i distributed denial-of service). Naruszając powyższe postanowienie mogą Państwo dopuszczać się przestępstwa określonego w Brytyjskiej Ustawie z 1990 r. o nadużyciach komputerowych (Computer Misuse Act). Wszystkie takie naruszenia będziemy zgłaszać do odpowiednich organów ścigania i będziemy współpracować z tymi organami podając im Państwa dane. W razie takiego naruszenia, Państwa prawo do korzystania ze Strony wygaśnie ze skutkiem natychmiastowym.

  22.2 Nie będziemy odpowiedzialni za żadne straty ani szkody spowodowane atakiem typu rozproszona odmowa usługi, wirusem lub innymi materiałami szkodliwymi technologicznie, jakie mogą zainfekować Państwa sprzęt komputerowy, oprogramowanie, dane i inne materiały związane z Państwa korzystaniem ze Strony luz z pobieraniem materiałów udostępnianych na Stronie bądź na stronach połączonych hiperlinkiem ze Stroną.
 23. PAŃSTWA DANE OSOBOWE

  23.1 Wszystkie przechowywane przez nas informacje dotyczące Państwa Konta, przechowywane są w bezpiecznych Centrach Danych i maja charakter poufny chyba, ze niniejsze Warunki Korzystania stanowią coś innego (dla uniknięcia wątpliwości obejmuje to także Politykę Ochrony Prywatności).

  23.2 Prawo wymaga od nas (w szczególności w Wielkiej Brytanii - Brytyjska Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z 1998 r., a na Gibraltarze Ustawa z 2004 r. o Ochronie Danych) przestrzegania zasad ochrony danych w taki sam sposób, w jaki traktujemy dane osobowe pobrane od Państwa w trakcie ich korzystania ze Strony. Dlatego też bardzo poważnie traktujemy nasze obowiązki dotyczące sposobu, w jaki wykorzystujemy Państwa dane osobowe.

  23.3 W trakcie korzystania przez Państwa ze Strony konieczne będzie zbieranie przez nas pewnych dotyczących Państwa informacji, włącznie z imieniem i nazwiskiem oraz data urodzenia i danymi kontaktowymi, informacje te mogą obejmować też Państwa preferencje dotyczące marketingu (łącznie określane będą one jako “Państwa Dane Osobowe”).

  23.4 Przekazując nam swoje Dane Osobowe godzą się Państwo na to, ze będziemy je przetwarzać, włącznie z danymi o szczególnie poufnym charakterze:

  23.4.1 dla celów określonych w Warunkach Korzystania (włącznie z Polityka Ochrony Prywatności); oraz

  23.4.2 innych celów, gdy będziemy musieli przetwarzać Państwa Dane Osobowe dla celów związanych ze Stroną,obejmuje to przekazywanie takich informacji naszym dostawcom usług i agentom dla w/w celów; przykładowo naszym dostawcom usług pocztowych, usług marketingowych i agentom obsługi klienta. Możemy także ujawnić Państwa Dane Osobowe w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa i innych regulacji.

  23.5 Będziemy zachowywać kopie wszystkich wiadomości, jakie przesyłają nam Państwo (włącznie z kopiami wszystkich emaili) w celu zachowania szczegółowego zapisu informacji jakie otrzymaliśmy od Państwa.
 24. KORZYSTANIE NA STRONIE Z "COOKIES"

  24.1 Strona wykorzystuje tzw. "ciasteczka" (cookies) do śledzenia Państwa korzystania z niej oraz dla usprawniania funkcjonalności Strony. "Cookie" to mały plik lub tekst pobierany na Państwa komputer, gdy korzystają Państwo ze Strony, pozwalają nam one ustalić gdy powracają Państwo na nią. Wykorzystujemy "cookies" w działaniu Strony, miedzy innymi (dla przykładu) aby mogli Państwo automatycznie się logować oraz korzystać z Państwa Konta składając zakłady i grając na różnych obszarach Strony. "Cookies" wykorzystujemy też dla celów analizy - abyśmy mogli sprawdzać w jakich częściach Strony użytkownicy napotykają na problemy techniczne i co za tym idzie, poprawiać jakość świadczonych użytkownikom usług.

  24.2 Jeżeli mają Państwo zastrzeżenia co do użytku "cookies" lub chcą usunąć wszystkie przechowywane na Państwa komputerze "cookies" radzimy zachować się zgodnie z instrukcjami usunięcia "cookies" zebranych na Państwa komputerze i dezaktywacji pobierania nowych "cookies" Państwa oprogramowania do zarządzania plikami. Dalsze informacje na temat usuwania "cookies" i ich kontroli znajda Państwo w naszej polityce Ochrony Prywatnosci i Bezpieczenstwa lub na stronie: www.aboutcookies.org . Prosimy wziąć pod uwagę, ze usuwając nasze "cookies" lub blokując przyjmowanie nowych "Cookiem" nie będą Państwo w stanie uzyskać dostępu do niektórych obszarów Strony lub jej funkcji.
 25. KARGI I ZAWIADOMIENIA

  25.1 Po upływie 30 dni od oryginalnej transakcji nie będą rozpatrywane roszczenia dotyczące przyjęcia lub uregulowania zakładu, złożonego przez Państwo poprzez Stronę. Żadne roszczenie ani spór dotyczące gry, w której brali Państwo udział nie Beda rozpatrywane po upływie 12 (dwunastu) tygodni od dnia, w którym odbyła się w//w gra.

  25.2 25.2 Jeżeli chcą Państwo złożyć skargę na działanie Strony pierwszym krokiem, jaki należy podjąć jest skontaktowanie się najszybciej jak to możliwe z support.pl@williamhillcasino.com w sprawie Państwa skargi.

  25.3 W razie sporu wynikłego na gruncie niniejszych Warunków Korzystania, których nie udaje się rozwiązać przez Obsługę Klienta, przed podjęciem dalszych kroków należy skierować je do rozstrzygnięcia przez niezależną organizację Independent Betting Adjudication Service (IBAS), numer telefonu +44 207 347 5883. Dalsze informacje na temat IBAS można znaleźć na: www.ibas-uk.com.Jeżeli strony biorące udział w postępowaniu przedstawią wszystkie fakty, decyzje wydane przez IBAS będą miały charakter ostateczny. Na życzenie możemy zapewnić Państwu adres pocztowy IBAS.

  25.4 W razie sporu zarówno Państwo jak i Operator godzą się, ze dane zapisane na serwerze będą ostateczną podstawą rozstrzygania każdego roszczenia.

  25.5 Potwierdzają Państwo, ze nasz generator liczb losowych będzie decydował o wyniku gier rozgrywanych na Stronie i godzą się z wynikiem takich gier. Godzą się Państwo także, iż w razie dojścia do mało prawdopodobnego sporu związanego z rozbieżnością pomiędzy wynikami widocznymi na Państwa ekranie i na serwerze gier, pierwszeństwo będą miały wyniki zapisane na serwerze, potwierdzają Państwo, ze nasze dane będą ostateczną podstawą dla ustalenia warunków i okoliczności Państwa udziału w danej grze, oraz wyniku tego udziału.

  25.6 Jeżeli będziemy chcieli skontaktować się z Państwem będziemy to robić korzystając z wybranych przez nas Państwa Danych Kontaktowych. Zawiadomienia będą uznane za prawidłowo doręczone i otrzymane przez Państwa natychmiast po wysłaniu Państwu emaila, skontaktowaniu się z Państwem przez telefon włącznie z zostawieniem wiadomości głosowej) oraz po upłynięciu trzech (3) dni po dniu wysłania listu. Na potrzeby doręczania zawiadomienia wystarczające będzie udowodnienie, ze list był prawidłowo zaadresowany, opatrzony znaczkiem i przekazany poczcie oraz, w przypadku wiadomości email, ze została ona wysłana na adres podany w Państwa Danych Kontaktowych (jeżeli podali Państwo taki adres) w momencie jego wysłania.
 26. INTERPRETACJAa

  26.1 Oryginalny tekst Warunków Korzystania napisany został w języku angielskim i każda ich interpretacja będzie oparta na oryginalnym angielskim tekście. Jeżeli Warunki Korzystania lub dotyczące ich dokumenty lub zawiadomienia są przetłumaczone na inny język, pierwszeństwo będzie miała ich angielska wersja.

  26.2 W razie konfliktu lub niezgodności pomiędzy warunkami składającymi się na Państwa umowę z Operatorem, określonych w paragrafach 1.1 oraz 1.2, obowiązywać będzie następujący porządek pierwszeństwa:

  26.2.1 W pierwszej kolejności warunki dotyczące promocji, bonusów lub ofert specjalnych, o których mowa w paragrafie1.2.2;

  26.2.2 W drugiej kolejności zasady dotyczące gier, o których mowa w paragrafie1.2.1;

  26.2.3 W trzeciej kolejności Ogólne Warunki;

  26.2.4 W czwartej kolejności Polityka Ochrony Prywatności; oraz

  26.2.5 W piątej kolejności warunki dla użytkowników końcowych, o których mowa w paragrafie1.2.1.
 27. TRANSFER PRAW I OBOWIĄZKÓW

  Zastrzegamy sobie prawo do przekazania, cesji, podlicencjonowania lub zastawu Warunków Korzystania w całości lub części każdej osobie (bez Państwa zgody) bez zawiadomienia, pod warunkiem, ze taka cesja dotyczyć będzie tych samych warunków lub warunków równie dla Państwa korzystnych. Nie mogą Państwo dokonać cesji, podlicencjonowania ani w inny sposób przekazać Państwa praw i obowiązków wynikających z Warunków Korzystania.
 28. ZDARZENIA, NA KTÓRE NIE MAMY WPLYWU

  28.1 Nie będziemy odpowiedzialni za niepowodzenie w realizacji lub opóźnienie w wykonaniu naszych obowiązków wynikających ze zdarzeń poza naszą kontrolą (“Siła Wyższa”).

  28.2 Domniemywa się, ze nasza realizacja umowy ulega zawieszeniu na czas działania Siły Wyższej, po jego zakończeniu będzie nam przysługiwało przedłużenie czasu na realizacje umowy o odpowiedni okres. Będziemy czynić rozsądne wysiłki na rzecz zakończenia działania Siły Wyższej lub znalezienia rozwiązania dzięki któremu nasze obowiązki będą mogły być zrealizowane pomimo działania Siły Wyższej.
 29. ZRZECZENIE SIĘ PRAW

  29.1 Jeżeli nie będziemy nalegać na ścisłą realizację Państwa obowiązków lub jeśli nie wykorzystamy przysługujących nam praw lub środków prawnych, do których jesteśmy uprawnieni, nie będzie to oznaczać zrzeczenia się tychże przysługujących nam praw czy środków prawnych i nie będzie zwalniać Państwa z przestrzegania takich obowiązków.

  29.2 Nieegzekwowanie przez nas praw w razie uchybienia obowiązkom nie będzie równoznaczne z nieegzekwowaniem praw w razie późniejszych uchybień.

  29.3 Żadne zrzeczenie się przez nas praw dotyczących jakichkolwiek postanowień Warunków nie będzie skuteczne bez wyraźnego potwierdzenia go w oświadczeniu i przekazaniu Państwu takiego oświadczenia w formie pisemnej w sposób zgodny z powyższym paragrafem25 (Skargi i Zawiadomienia).
 30. ROZDZIELNOŚĆ

  30.1 Jeżeli jakiekolwiek z Warunków Korzystania zostaną uznane, w jakimś zakresie, przez kompetentne organy za nieważne, niezgodne z prawem lub niepodlegające dochodzeniu na drodze prawnej, taki warunek lub postanowienie będą w tym zakresie oddzielone od pozostałych warunków i postanowię, które nadal będą obowiązywać w najszerszym dozwolonym przez prawo zakresie.

  30.2 W takich sytuacjach cześć uznana za nieważną lub niepodlegającą dochodzeniu na drodze prawnej będzie poprawiona w sposób zgodny z mającymi zastosowanie przepisami w sposób możliwie najbliższy oryginalnym zamierzeniom Operatora.
 31. CAŁOŚĆ UMOWY

  31.1 Warunki Korzystania oraz dokumenty w nich wymienione stanowią całość porozumienia pomiędzy Państwem, a nami i zastępują wszystkie wcześniejsze ustalenia, porozumienia i układy pomiędzy Państwem a nami, niezależnie czy miały one formę ustną czy pisemną.

  31.2 Obie Strony potwierdzają, ze żadna z nich nie opiera się na zapewnieniach, zobowiązaniach czy obietnicach udzielanych przez druga stronę lub wynikającą z wypowiedzi ustnych lub pisemnych z okresu negocjacji pomiędzy nami, z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w Warunkach Korzystania.

  31.3 Żadnej stronie nie będą przysługiwały środki prawne w odniesieniu do nieprawdziwych oświadczeń wydanych w formie ustnej bądź pisemnej, złożonych przed data zawarcia umowy (chyba, ze takie oświadczenie zostało złożone w celu oszukania drugiej strony), drugiej stronie przysługiwać będą wyłącznie środki prawne dotyczące naruszenia umowy zawartej w Warunkach Korzystania.
 32. PRAWO I JURYSDYKCJA

  32.1 Warunki Korzystania będą interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Walii oraz będą im podlegać.

  32.2 Sadom Anglii i Walii przysługiwać będzie niewyłączna jurysdykcja w sporach wynikłych z Warunków Korzystania.
 33. ODPOWIEDZIALNE GRANIE/HAZARD

  33.1 Klientom, którzy chcą dobrowolnie ograniczyć swoje korzystanie z hazardu oferujemy dobrowolną politykę samodzielnego ograniczenia, pozwalającą Państwu na zamknięcie Konta lub ograniczenie możliwości składania zakładów i gry na Stronie na okres nie krótszy niż sześć miesięcy. Mogą Państwo poprosić o rozciągniecie tych ograniczę na okres do 5 (pięciu) lat.

  33.2 Gdyby chcieli Państwo dowiedzieć się więcej na temat tej usługi prosimy o kontakt z Obsługą Klienta.

  33.3 Będziemy czynić wysiłki na rzecz realizacji samodzielnego ograniczenia. Jednakże godzą się Państwo, ze nie przyjmujemy odpowiedzialności ani zobowiązań w sytuacji, gdy kontynuują Państwo swoja grę na Stronie a my nie zauważymy lub przeoczymy to, ze chcieli Państwo skorzystać z dobrowolnego ograniczenia, w wyniku sytuacji pozostających poza naszą kontrolą. Między innymi dotyczy to sytuacji, gdy założą Państwo nowe Konto, grają w licencjonowanej placówce bądź przez telefon, względnie grają pod różnymi nazwiskami lub używając różnych adresów.

  33.4 Stowarzyszenie National Association for Gambling Care Educational Resources and Training (GAMCARE) zapewnia informacje, porady i terapie osobom mającym problemy z hazardem, ich rodzinom oraz przyjaciołom. W razie telefonowania z obszaru Wielkiej Brytanii numer infolinii GAMCARE to 0845 600 0133; numer ten może być niedostępny dla dzwoniących z zagranicy.

  33.5 Operator jest zaangażowany we wspieranie inicjatyw na rzecz Rozsądnego Hazardu.
 34. LINKI

  34.1 Zamieszczając hiperłącze do innych stron czynimy to wyłącznie dla celów informacyjnych. Korzystają Państwo z takich linków na własną odpowiedzialność, nie przyjmujemy odpowiedzialności za zawartość takich stron ani zawarte na nich informacje. Nie wolno Państwu zamieszczać linków do tej strony ani umieszczać jej w ramce bez naszej wyraźnej zgody.
 35. KONTAKT Z NAMI

  Z Operatorem można się skontaktować pod adresem podanym w powyższym paragrafie 2.1 bądź przy użyciu danych dostępnych na Stronie w sekcji O Nas/ Pomoc 24/7 .

ZAŁĄCZNIK
UMOWA LICENCYJNA NA UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA PLAYTECH WAŻNE

WAZNE

STRONA TA WYKORZYSTUJE OPROGRAMOWANIE DOSTARCZANE PRZEZ DOSTAWCĘ OPROGRAMOWANIA NA PODSTAWIE UDZIELONEJ PRZEZ NIEGO LICENCJI. WARUNKIEM POBRANIA PRZEZ PANSTWA I UŻYWANIA TEGO OPROGRAMOWANIA JEST ZAWARCIE Z NAMI NASTĘPUJACEJ PRAWNIE OBOWIĄZUJĄCEJ UMOWY SUBLICENCYJNEJ, KTÓRA REGULUJE PAŃSTWA KORZYSTANIE Z TEGO OPROGRAMOWANIA.

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ TĘ UMOWĘ BY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE W PEŁNI ROZUMIEJĄ PAŃSTWO JEJ TREŚĆ. KLIKAJĄC NA PONIŻSZY PRZYCISK "WYRAŻAM ZGODĘ" GODZĄ SIĘ PAŃSTWO NA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W CELU ZAWARCIA UMOWY, ZRZEKAJĄ SIĘ PAŃSTWO PRAW LUB WYMOGÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH, A KTÓRE WYMAGAJĄ ORYGINALNEGO NIEELEKTRONICZNEGO PODPISU) W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ MAJĄCE ZASTOSOWANIE PRAWO; POTWIERDZAJĄ TEŻ PAŃSTWO, ŻE PRZECZYTALI NINIEJSZĄ UMOWĘ SUBLICENCYJNĄ I GODZĄ SIĘ NA PODLEGANIE JEJ POSTANOWIENIOM.

JEŻELI NIE GODZĄ SIĘ PAŃSTWO Z JAKIMIKOLWIEK WARUNKAMI TEJ UMOWY, PROSIMY NIE KLIKAĆ NA PRZYCISK "WYRAŻAM ZGODĘ" ORAZ O PRZERWANIE POBIERANIA, INSTALACJI CZY UŻYWANIA TEGO OPROGRAMOWANIA.

DEFINICJE
Następujące słowa i wyrażenia, w razie używania ich w niniejszej Umowie Licencyjnej na Użytkowanie Oprogramowania (ang. EULA"), będą miały następujące znaczenie chyba, ze kontekst wyraźnie będzie wskazywać na coś innego:

“Salon Bingo"
Część obsługiwanej przez nas Strony, która pełni funkcje bramy, dzięki której mogą Państwo uczestniczyć w Sieci Bingo;
“Sieć Bingo"scentralizowany i współdzielony system pokoi kart bingo zarządzany w naszym imieniu przez Dostawcę Oprogramowania na bazie którego odbywa się gra w bingo, skonfigurowany przez naszego Dostawcę Oprogramowania;
“Sieć iPoker"scentralizowany i współdzielony system pokoi do gry w pokera zarządzany w naszym imieniu przez Dostawce Oprogramowania na bazie którego odbywa się gra w bingo, skonfigurowany przez naszego Dostawce Oprogramowania ;
“Prawa Własności Intelektualnej"wszystkie patenty, prawa do wynalazków, prawa autorskie i powiązane, osobiste prawa autorskie, prawa do baz danych, prawa do wzorów układów scalonych, certyfikaty ochrony dodatkowej, małe patenty, wzory użytkowe, znaki handlowe, znaki usługowe, prawo do dobrej reputacji i/lub pozywania za naruszenie prawa do wzoru, godność osobista, prawa do informacji nieujawnionych lub poufnych (miedzy innymi do: know how, tajemnic handlowych i odkryć (także tych niepodlegających opatentowaniu)) i inne podobne lub równoważne prawa lub formy ochrony (zarówno zarejestrowane jak i niezarejestrowane) oraz wszystkie zgłoszenia (oraz prawa do złożenia zgłoszeń) oraz odnowienia i wydłużenia wszystkich takich praw, w każdym przypadku; już istniejących lub mogących w przyszłości zaistnieć na świecie;
“Internetowa Platforma Gier Hazardowych"Nasza internetowa platforma gier hazardowych; gry hazardowe i powiązane z nimi usługi oferowane na Stronie - miedzy innymi kasyno online, bingo online, poker online oraz inne gry;
"Salon Pokera"Część obsługiwanej przez nas Strony, która pełni funkcje bramy, dzięki której mogą Państwo uczestniczyć w Sieci iPoker
"Konto Gracza"osobiste konto założone przez osobę i utrzymywane u nas w celu umożliwienia tej osobie gry na Internetowej Platformie Gier Hazardowych;
“Podmiot Powiązany”w stosunku do danego podmiotu, spółka matka lub spółka zależna, bądź spółka zależna od spółki matki, we wszystkich tych przypadkach określenie spółka, spółka matka, spółka zależna lub spółka zależna spółki matki (ang. "undertaking", “parent undertaking” i “subsidiary undertaking”) będą miały znaczenie przypisane im przez artykuły 1161 oraz 1162 a także załącznik 7 Brytyjskiej Ustawy o Spółkach z 2006 r. (Companies Act) z wyjątkiem tego, ze liczba "50%" w każdym wypadku powinna być zastąpiona w tych artykułach przez "większość"; a wyrażenie “Podmioty Powiązane” powinno być interpretowane odpowiednio;
"Oprogramowanie"oprogramowanie, które będzie wykorzystywane przez Państwa do gry w kasynie, w pokera i/lub bingo na naszej Internetowej Platformie Gier Hazardowych, włącznie z odnośnymi dokumentami i wszystkimi udoskonaleniami, modyfikacjami, dodatkami, tłumaczeniami i aktualizacjami takiego oprogramowania;
“Dostawca Oprogramowania"Playtech Software Limited, (zarejestrowany pod numerem 1030187) z siedzibą zarejestrowaną pod adresem: Trident Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, której siedziba główna znajduje się pod adresem2nd Floor, St George's Court, Upper Church Street, Douglas, Isle of Man IM1 1EE;
“Państwo”/”Państwa”użytkownik pobranego ze Strony oprogramowania;
“Nas”/”My”oznacza spółkę Operatora, z która maja Państwo umowę, zgodnie z postanowieniami paragrafu2 Ogólnych Warunków;
“Korzystanie”(a) w odniesieniu do oprogramowania, ładowanie, instalacja, wykonanie, uruchomienie, przechowywanie, transmisja, wyświetlanie i powielanie (dla celów ładowania, instalacji, wykonania, uruchomienia, przechowywania i wyświetlania); oraz (b) w odniesieniu do dokumentacji - wykorzystanie i kopiowanie dokumentacji (w takim zakresie jaki jest konieczny do używania Oprogramowania zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy Licencyjnej na Użytkowanie Oprogramowania - EULA); a “Korzystanie” będzie interpretowane odpowiednio; a
“Strona”

oznacza Stronę w rozumieniu Warunków Korzystania, w skład których wchodzi także EULA, jak również powiązane strony dostępne poprzez hiperłącza lub w inny sposób.

 1. LICENCJA NA KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA

  1.1. Z zastrzeżeniem poniższej klauzuli 3, przyznajemy niniejszym ograniczone, osobiste, niewyłączne i nieprzenośne prawo do Używania Oprogramowania na Państwa komputerze, w celu korzystania z Internetowej Platformy Gier Hazardowych, włącznie z gra w pokera w Salonie Pokera jak również gry w bingo w Salonie Bingo, zgodnie z postanowieniami EULA.

  1.2. Licencja przyznana w powyższej klauzuli 1.1 dotyczy wyłącznie obiektowego kodu Oprogramowania (tzn. skompilowanej, asemblowanej lub wykonywanej maszynowo wersji Oprogramowania lub jego części i nie przyznaje prawa do korzystania z kodu źródłowego Oprogramowania (tzn. formy Oprogramowania czytelnej dla człowieka).

  1.3. Dodatkowo licencja z powyższej klauzuli 1.1 nie dotyczy niektórych wyłączonych terytoriów, których listę podajemy co jakiś czas. Obecnie licencja ta nie ma zastosowania do Używania Oprogramowania na terenie: Izraela, Estonii, Cypru, Bułgarii, Hong Kongu, Stanów Zjednoczonych Ameryki (i ich terytoriów zależnych) a w czasie pobytu na Filipinach dotyczy wyłącznie toczącej się na żywo gry w kasynie. JESTEŚCIE PAŃSTWO ZOBOWIĄZANI DO REGULARNEGO SPRAWDZANIA PODANYCH NA NASZEJ STRONIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH LISTY WYŁĄCZONYCH TERYTORIÓW

  1.4. Zastrzegamy dla siebie wszystkie prawa nieprzyznane Państwu wyraźnie w powyższych klauzulach 1.1 i 1.2. Ponadto, z wyjątkiem sytuacji wyraźnie wymienionych w powyższych klauzulach 1.1 i 1.2 nie wolno Państwu wykonywać samemu ani pozwalać lub pomagać innym w:

  1.4.1. instalowaniu Oprogramowania na serwerze bądź ładowania go na nim ani robienia powyższego na innych urządzeniach sieciowych ani podejmować kroków w celu udostępnienia Oprogramowania w drodze usługi elektronicznego biuletynu informacyjnego (ang. “bulletin board”), usług online, przez zdalne polaczenie telefoniczne lub poprzez sieć;

  1.4.2. sublicencjonować, dokonywać cesji, wynajmować, dzierżawić, udzielać w formie leasingu, pożyczać, transferować lub kopiować (z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w EULA), Państwa licencji na używanie Oprogramowania ani wykonywać lub dystrybuować kopii Oprogramowania;

  1.4.3. usuwać informacji o prawach autorskich, prawie własności i podobnych informacji z Oprogramowania lub jego kopii;

  1.4.4. używać Oprogramowania lub jego części na rzecz lub w imieniu osób trzecich włącznie z dostawcami oprogramowania przez Internet, dostawców usług internetowych, różnych opcji własności czasowej (timesharing), outsourcingu lub pośrednictwa usług;

  1.4.5. używać, kopiować, modyfikować, tworzyć dzieła pochodne z Oprogramowania lub kopiować, dokonywać adaptacji, transkrypcji względnie łączyć jego części;

  1.4.6. (za wyjątkiem zakresu dozwolonego przez prawo) dekodować odtwarzać kod źródłowy, dekompilowac, deasemblowac lub konwertować Oprogramowanie lub jego cześć; lub

  1.4.7. wchodzić do, uzyskiwać dostęp lub usiłować dokonania wejścia lub uzyskania dostępu bądź w inny sposób obchodzić nasz system zabezpieczający lub w jakiś sposób ingerować (między innymi przy użyciu robotów i podobnych rozwiązań) w Salon Pokera, Salon Bingo lub inne części Strony ani też zmieniać Oprogramowanie i/lub jakichś jego cech lub składników.

  1.5. Przyznają Państwo i godzą się, ze wszystkie Prawa Własności Intelektualnej, tytuł do i korzyści z Oprogramowania, włącznie z modyfikacjami, udoskonaleniami, adaptacjami, tłumaczeniami i innymi zmianami w Oprogramowaniu należą wyłącznie do Dostawcy Oprogramowania (lub jego licencjobiorców), nawet jeżeli zostały one wdrożone w wyniku propozycji Państwa lub innej osoby trzeciej. Nieodwołalnie przekazują Państwo na rzecz Dostawcy Oprogramowania wszystkie prawa, tytuły i korzyści jakie mogą Państwo uzyskać w odniesieniu do takich praw, miedzy innymi dotyczy to patentów, praw autorskich, znaków handlowych, tajemnic handlowych oraz know how, oraz godzą się Państwo dostarczyć Dostawcy Oprogramowania dokumenty, które uzna on za potrzebne dla potwierdzenia przeniesienia na niego w/w praw.

  1.6. OPROGRAMOWANIE UDOSTĘPNIANE JEST PAŃSTWU NA PODSTAWIE EULA W TAKIM STANIE, W JAKIM JEST, BEZ ŻADNYCH DODATKOWYCH ZOBOWIĄZAŃ, GWARANCJI CZY ZAPEWNIEŃ WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, USTAWOWYCH ANI INNYCH (W NAJSZERSZYM DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE).

  1.7. MY, DOSTAWCA OPROGRAMOWANIA I WSZYSTKIE PODMIOTY POWIĄZANE NASZE I/LUB DOSTAWCY OPROGRAMOWANIA NINIEJSZYM WYŁĄCZAJĄ I ZAPRZECZAJĄ (W NAJSZERSZYM DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE), WSZYSTKIM DOMNIEMANYM WARUNKOM I GWARANCJOM (WŁĄCZNIE Z GWARANCJA PRZYDATNOŚCI DO CELÓW KOMERCYJNYCH, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI ORAZ PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOŚ OKREŚLONEGO CELU), A TAKŻE BEZ USZCZERBKU DLA OGÓLNOŚCI W/W, ANI MY ANI DOSTAWCA OPROGRAMOWANIA (BĄDŹ PODMIOTY POWIĄZANE) NIE GWARANTUJEMY, BEZ OGRANICZEŃ, ZE (A) OPROGRAMOWANIE NIE BĘDZIE NARUSZAĆ PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ NALEŻĄCYCH DO OSÓB TRZECICH, ANI ZE (B) OPROGRAMOWANIE BĘDZIE DZIAŁAŁO BEZ ZAKŁÓCEŃ LUB, IŻ BĘDZIE ONO WOLNE OD BŁĘDÓW, ANI, ŻE BŁĘDY W OPROGRAMOWANIU BĘDĄ NAPRAWIANE LUB, ŻE OPROGRAMOWANIE BĘDZIE WOLNE OD WIRUSÓW LUB, IŻ (C) OPROGRAMOWANIE MA ZADOWALAJĄCĄ JAKOŚĆ LUB, ŻE JEST ONO PRZYDATNE DO JAKIEGOŚ KONKRETNEGO CELU; LUB ŻE UŻYCIE PRZEZ PAŃSTWA OPROGRAMOWANIA NA JAKIEJKOLWIEK PLATFORMIE SPRZĘTOWEJ LUB OPROGRAMOWANIU INNYM NIŻ OPROGRAMOWANIE OKREŚLONE JAKO KOMPATYBILNE Z OPROGRAMOWANIEM, INFORMACJE TAKIE DOSTĘPNE SĄ PRZY POBIERANIU OPROGRAMOWANIA I/LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ DOSTAWCY OPROGRAMOWANIA) NIE BĘDZIE POWODOWAŁO ZAKŁÓCEŃ W OPROGRAMOWANIU, ZAKŁÓCEŃ W DZIAŁANIU SPRZĘTU LUB INNEGO OPROGRAMOWANIA.

  1.8. W RAZIE BŁĘDÓW W KOMUNIKACJI LUB BŁĘDÓW SYSTEMU WYSTĘPUJĄCYCH W ZWIĄZKU Z OPROGRAMOWANIEM, ANI MY ANI DOSTAWCA OPROGRAMOWANIA ANI PODMIOTY POWIĄZANE NASZE LUB DOSTAWCY OPROGRAMOWANIA NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI WOBEC PAŃSTWA ANI WOBEC OSÓB TRZECICH ZA KOSZTY, WYDATKI, STRATY LUB ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z TAKICH BŁĘDÓW.

  1.9. ANI MY ANI NASZE PODMIOTY POWIĄZANE NIE BĘDZIEMY ODPOWIEDZIALNI WOBEC PAŃSTWA ANI WOBEC OSÓB TRZECICH ZA PŁATNOŚCI WYPŁACONE PAŃSTWU W WYNIKU DEFEKTU LUB BŁĘDU OPROGRAMOWANIA ANI W ZWIĄZKU Z JAKIMIŚ ROSZCZENIEM CZY ZADANIEM ZE STRONY DOSTAWCY OPROGRAMOWANIA LUB OSOBY TRZECIEJ O ZWROT TAKICH PŁATNOŚCI LUB INACZEJ ZWIĄZANYCH Z TAKIMI PŁATNOŚCIAMI.

  1.10. Niniejszym potwierdzają Państwo, ze nie mamy kontroli nad tym jak wykorzystują Państwo Oprogramowanie, którego Państwo używają. Instalują Państwo Oprogramowanie i używają go na własne ryzyko i w żadnym wypadku nie będziemy odpowiedzialni wobec Państwa za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie, skutkowe, przypadkowe lub specjalne szkody lub straty (za wyjątkiem obrazę ciała lub śmierci wynikających z naszego niedbalstwa).
 2. POUFNOŚĆ

  Oprogramowanie zawiera niepubliczne i poufne informacje, które są tajne i które są wartościowe dla nas i dla Dostawcy Oprogramowania. Godzą się Państwo, ze przez cały czas korzystania z Oprogramowania, a także później (a) zachowają Państwo wszystkie poufne informacje w tajemnicy (b) nie ujawnia takich informacji poufnych osobom trzecim ani nie będą używać takich informacji dla celów innych niz. udział w Internetowej Platformie Gier Hazardowych. Godzą się Państwo ponadto na podjęcie wszelkich rozsądnych kroków w celu ochrony i zachowania informacji poufnych w tajemnicy.
 3. 3.PAŃSTWA OBOWIĄZEK SPRAWDZENIA LEGALNOŚCI UŻYWANIA

  3.1. Warunkiem przyznania licencji na Używanie Oprogramowania zgodnie z EULA jest ukończenie przez Państwa odpowiedniego wieku by móc legalnie korzystać z oprogramowania i uczestniczyć w grach hazardowych w kraju, w którym będą Państwo Używać Oprogramowania. Potwierdzają Państwo, ze ukończyli 18 lat, a także ze osiągnęli pełnoletniość w myśl prawa kraju, w którym Państwo żyją. Potwierdzają Państwo także, ze są świadomi i będą na bieżąco dowiadywać się się o zmianach we wszystkich prawnych aspektach dotyczących Używania przez Państwa Oprogramowania, oraz, ze rozumieją Państwo, iż ani my ani Dostawca Oprogramowania nie gwarantujemy w żaden sposób, ze Używanie Oprogramowania w celu uprawiania hazardu, w znaczeniu w jakim ten termin jest normalnie rozumiany w branży, jest zgodne z prawem w jakiejkolwiek jurysdykcji.

  3.2. Biorąc pod uwagę tempo zmian w wymogach prawnych zachodzących w różnych jurysdykcjach zobowiązują się Państwo zbadać zgodność z prawem Państwa udziału w Internetowej Platformie Gier Hazardowych oraz używania Oprogramowania dla każdej jurysdykcji, która ma do Państwa zastosowanie i korzystać z Oprogramowania wyłącznie zgodnie ze wszystkimi przepisami mającymi zastosowanie do takich działań oraz zgodnie z wytycznymi upoważnionych organów, a także przyjmują Państwo wyłączną odpowiedzialność za określenie czy Używanie Oprogramowania jest legalne w jurysdykcji, której Państwo podlegają.
 4. BRAK ROSZCZEŃ I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCIAC

  4.1. Rozumieją Państwo i potwierdzają, ze (a) Państwa zobowiązania dotyczące Oprogramowania zgodnie z odnośnymi częściami EULA działają też na korzyść Dostawcy Oprogramowania oraz Podmiotów Powiązanych (a co za tym idzie mogą być przez nie egzekwowane) oraz ze (b) Dostawca Oprogramowania i jego Podmioty Powiązane nie są stronami niniejszej EULA i nie będą odpowiedzialni za żadne szkody poniesione przez Państwa i osoby trzecie, niezależnie od formy działań, czy to opartych na umowie czy też na delikcie (włącznie z niedbałością), ściślej odpowiedzialności i innych.

  4.2. Od Państwa wyłącznej decyzji zależy czy zdecydują się Państwo na pobranie i Użycie Oprogramowania. Jeżeli zdecydują się Państwo na nie Bedzie to równoznaczne z potwierdzeniem, ze czynią to Państwo w pełni rozumiejąc i akceptując warunki niniejszej EULA, włącznie z postanowieniami niniejszej klauzuli 4; i ze czynią to Państwo na własne ryzyko. W ZADNEJ SYTUACJI ANI MY, ANI DOSTAWCA OPROGRAMOWANIA, BADZ INNE POWIAZANE PODMIOTY, LACZNIE:

  4.2.1.1. NIE BEDZIEMY ODPOWIEDZIALNI WOBEC PANSTWA ZA JAKIEKOLWIEK SKUTKOWE, POSREDNIE, PRZYPADKOWE ANI SPECJALNE SZKODY BADZ STRATY, NIEZALEZNIE OD ICH CHARAKTERU; ANI ZA STRATY W BIZNESIE, ZYSKACH, DOCHODACH, KONTRAKTACH CZY SPODZIEWANYCH OSZCZEDNOSCIACH LUB TEŻ STRATY CZY SZKODY WYNIKLE Z UTRATY, USZKODZENIA LUB ZNISZCZENIA DANYCH; ANI

  4.2.1.2. NIE BEDZIEMY ODPOWIEDZIALNI ZA ZADNE ROSZCZENIA POWSTALE NA GRUNCIE NINIEJSZEJ EULA, NIEZALEZNIE CZY POWSTALYCH NA GRUNCIE UMOWY, DELIKTU (WLACZNIE Z NIEDBALSTWEM) CZY INNEJ, ZA STRATY PRZEKRACZAJACE 1000,00 EURO (JEDEN TYSIAC EURO),

  Z ZASTRZEŻENIEM ze nic w klauzuli 4.2 nie wyłącza odpowiedzialności wobec Państwa, jaka może wynikać z niedbalstwa skutkującego śmiercią lub obrażeniami ciała lub z oszustwa bądź oszukańczego oświadczenia woli.
 5. SIEĆ WSPÓłDZIELONYCH POKOI DO GRY W POKERA

  5.1. Bierzemy obecnie udział w sieci współdzielonych pokoi do gry w pokera, która pozwala Państwu na grę z graczami w pokojach z innych stron, połączonych w jednej grze, przy jednym stoliku lub turnieju, za pośrednictwem współdzielonej platformy do gry w pokera administrowanej przez dostawce będącego osoba trzecia lub usługę sieci pokerowych.

  5.2. Godzą się Państwo, ze po przyłączeniu się do współdzielonego pokoju do gry w pokera Przyjma Państwo zasady i warunki mające zastosowanie tego współdzielonego pokoju, włącznie z toczącymi się w nim grami, stolikami i turniejami.

  5.3. Potwierdzają Państwo i godzą się, ze My i/lub operator współdzielonej sieci pokera zastrzegamy sobie prawo by łącznie lub oddzielnie zakończyć Państwa grę lub zablokować Państwa Konto Gracza jak również zapobiec Państwa dostępowi do współdzielonej sieci pokera bądź to ze Strony lub z jakiejkolwiek innej strony, w razie gdyby naruszali Państwo zasady gry lub warunki określone w niniejszej EULA.

  5.4. Przyznają Państwo także i godzą się, ze My i/lub operator współdzielonej sieci pokera zastrzegamy sobie prawo do tego by w drodze naszego wyłącznego uznania razem lub osobno zbierać, przetwarzać i zachowywać w bazie danych informacje dotyczące Państwa sposobu gry, danych osobowych, wpłacania środków i innych odpowiednich informacji i zapytań, które mogą pomóc w zapobieganiu oszustwom, zmowom i innym niewłaściwym zachowaniom.
 6. BEZPIECZENSTWO

  Zapobieganie Zmowom


  6.1. Zmowa oznacza sytuacje, gdy dwóch lub więcej graczy usiłuje zdobyć nieuczciwa przewagę w drodze dzielenia się informacjami na temat ich kart lub innymi informacjami dotyczącymi stolika pokerowego. Wszyscy gracze, którzy usiłują dokonać zmowy lub dokonują jej wraz z innymi graczami w czasie korzystania z Pokoju Pokera otrzymają zakaz korzystania w przyszłości z Pokoju Pokera lub ze Strony lub Oprogramowania lub naszych innych usług, a ich Konto Gracza zostanie zamknięte ze skutkiem natychmiastowym. Będziemy czynić wszelkie wysiłki na rzecz dochodzenia przypadków skarg składanych na graczy podejrzanych o zmowę. Jeżeli My lub nasze Podmioty Powiązane podejrzewamy zachowanie o charakterze zmowy w czasie gry, My lub nasz Podmiot Powiązany możemy w drodze naszego wyłącznego uznania zamknąć lub zawiesić dostęp Gracza do Pokoju Pokera i/lub zablokować jego Konto Gracza. Ani My ani nasze Podmioty Powiązane nie będziemy w żadnym wypadku odpowiedzialni, za straty poniesione przez Państwa lub innego Gracza poniesione w wyniku zmowy lub innych niezgodnych z prawem działań; ponadto ani My ani nasze Podmioty Powiązane nie będziemy zobowiązani do podjęcia jakichkolwiek działań w razie podejrzenia zmowy lub innej bezprawnej działalności.

  6.2. Będziemy wykorzystywać Państwa Dane Osobowe zgodnie z nasza Polityka Ochrony Prywatności, która jest w całości dostępna na Stronie. Zastrzegamy sobie prawo do tego by w dowolnym czasie wprowadzić do w/w polityki ochrony prywatności zmiany. Jednakże zastrzegamy sobie prawo do poproszenia Państwa o podanie nam dodatkowych danych, wszystkie takie dodatkowe dane będą traktowane jako poufne. Ponadto zastrzegamy sobie prawo by w niektórych okolicznościach ujawnić niektóre dane odpowiednim organom, jeżeli będzie tego wymagać od nas prawo lub organ nadzoru. Z zastrzeżeniem postanowię Naszej polityki ochrony prywatności, prawo do ujawnienia danych osobowych organom lub instytucjom, których celem jest śledzenie przypadków prania brudnych pieniędzy, oszustw i innych działań przestępczych będzie stosowane w zakresie wymaganym przez prawo lub odpowiedni system prawny.
 7. PAŃSTWA GWARANCJE I ZAPEWNIENIA

  Składają nam Państwo gwarancje i zapewnienie, ze:

  7.1. Nie są Państwo mieszkańcami wykluczonych terytoriów określonych w powyższej klauzuli 1.3;

  7.2. Sprawdzili Państwo czy korzystanie z Internetowej Platformy Gier Hazardowych oraz Używania Oprogramowania jest zgodne z prawem w każdej mającej do Państwa zastosowanie jurysdykcji i ustalili, ze w/w są w tych jurysdykcjach zgodne z prawem i nakazami kompetentnych organów sprawujących władze.

  7.3. Nie uczestniczą Państwo w zmowie ani nie próbują doprowadzić do zmowy bądź bezpośredniego lub pośredniego udziału w jakimkolwiek planie zmowy z innymi graczami w trakcie obecnej lub przyszłej gry prowadzonej za pomocą Internetowej Platformy Gier Hazardowych;

 8. WYGAŚNIĘCIE UMOWY

  8.1. W razie zakończenia obowiązywania niniejszej EULA, godzą się Państwo i potwierdzają, ze (i) Państwa prawo do korzystania z Oprogramowania wygaśnie natychmiast oraz (ii) Zakończa Państwo korzystanie z Oprogramowania i (iii) usuną Państwo Oprogramowanie ze swojego komputera, twardego dysku, sieci i innych środków przechowywania danych.
 9. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  9.1. Prawo Właściwe. Interpretacja, ważność i realizacja niniejszej EULA będzie podlegać prawu Anglii (z wyjątkiem zakresu, w jakim Państwa użycie podlega ich lokalnym przepisom). .

  9.2. Zakaz przenoszenia Państwa praw. Nie wolno Państwu dokonać cesji EULA ani żadnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej EULA na jakiekolwiek inne osoby lub podmioty.

  9.3. Pierwszeństwo. W razie konfliktu pomiędzy warunkami niniejszej EULA oraz innych dokumentów wymienionych w niej lub związanych z Oprogramowaniem, pierwszeństwo będą miały postanowienia EULA.